Консултации

  • Определяне на бизнес ниша, мисия и цел
  • Мотивация
  • Планиране на успешен бизнес
  • Как да извършваме дейност
  • Проучване на пазара
  • Планиране на приходите и разходите
  • Изготвяне на бюджет
  • Работа и лични консултации с всеки по отделно