Политика за поверителност

Последна промяна: 10.05.2018 година

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Добре дошли в www.pakylubon.net („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на „ПАКИЛЮБОН” ЕООД, с ЕИК: 204184165, със седалище и адрес на управление в гр. Кюстендил 2500, пл. „Априлско въстание“ бл. 44 вх. А ап. 3, телефон за контакти: 00359 887983417, e – mail: paky@abv.bg. ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 00359 887983417 или на paky@abv.bg. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ „ПАКИЛЮБОН” ЕООД (по-нататък наричана за краткост „Администратор“) е Еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК: 204184165, със седалище и адрес на управление в гр. Кюстендил 2500, пл. „Априлско въстание“ бл. 44 вх. А ап. 3, телефон за контакти: 00359 887983417, e-mail: paky@abv.bg и интернет страница: https://pakylubon.net. НАДЗОРЕН ОРГАН: Комисия за защита на личните данни Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2 Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

Повече за Политиката за поверителност прочетете тук