Абонаментно счетоводно обслужване

Счетоводна къща ЛЮБОН осигурява пълен набор от счетоводни услуги, включващ в себе си, както цялостно обслужване, така и извършване само на отделни счетоводни процедури.
Квалифицираният ни екип ще се погрижи за изпълнението на всичко необходимо по счетоводното и данъчно обслужване на Вашата фирма на най-високо ниво.

Към основните услуги по счетоводно обслужване се отнасят:

  • Изготвяне на отчети и декларации;
  • Счетоводен баланс, ДДС;
  • Данъчно планиране (оптимизация на данъчно облагане);
  • Изготвяне на счетоводна стратегия на фирмата;
  • Съставяне на първични документи;
  • Труд и работна заплата – администриране и отчетност.

Съхранението и предоставянето на документи, отнасящи се до отчитане дейността на фирмата Ви, ще бъде организирано според приетите норми и правила на съответното законодателство. При предоставяне на счетоводни услуги, ние Ви гарантираме спазване на поверителност. Информацията, относно стопанската и финансовата дейност на Вашата фирма, която ние получаваме в процеса на сътрудничество, ще бъдат използвани единствено за извършване на счетоводни операции.